x

 

 

 

 

 

 

 

Steam Flake Tahıl Teknolojisi Nedir ?

Tahılların (Mısır, Buğday, Arpa, Sorgum , …) içeriğinde bulunan Nişastanın, yüksek basınç altında ,
kuru buhar ile pişirilme ( Jelatinize etme ) , basınçlı ve özel dizayn silindirler ile yüzey genişletme (
Flake etme )işlemine tabi tutularak , maximum sindirim elde edilmesini sağlayan teknolojidir. Dünya
üzerinde , Tahılların hayvan beslenmesinde kullanıldığı en faydalı , güvenli ve yaygın yöntemidir.
Başta A.B.D. ve Avrupa olmak üzere, dünya genelinde büyük bir hızla yaygınlaşan , Tahıl ve
Baklagillerin Hayvan beslenmesinde önemli bir besin haline gelmesini sağlayan , Hayvan besini
hazırlama teknolojisidir.

Steam Flake Tahıl teknolojisiyle işlenen Tahıl ve Baklagiller , hiçbir katkı maddesi ilave olmadan,
diğer yem üretim tekniklerinde ( öğütme , ezme , kırma , diri ) kullanımlarına göre , çok daha fazla
verim elde edilmesi sağlanmaktadır.

Sindirilebilirlik maximum seviyeye ulaşmakta olup, ürünlerin Bay pas özellikleri yönüyle de %
100’lere varan oranlarda artışlar sağlanmaktadır.
Nişasta kaynağı Tahıllar ve proteince zengin Baklagiller, Steam Flake Tahıl teknolojisi ile
işlendiğinde , hayvan tarafından alım ve yararlanabilirlik değişimlere uğramaktadırlar.

STEAM FLAKE TAHIL Nasıl Üretilir;

1. Kaliteli Hammadde Seçimi:Fabrikaya gelen Tahıllar, tam donanımlı bir laboratuvarda kontrol edildikten sonra teslim alınır.
Kriterlere uymayan hiçbir ürün teslim alınmaz.
Ürün Girişinde Yapılan Analizler ;
Aflatoxin : Var – Yok bakılır . Varsa , aslan teslim alınmaz .
Nem : Maximum % 15 (Nem ölçümü yüksek mısırlar aflatoxin riski taşıyacağından teslim alınmaz)
Kirlilik : Mısır harici , mısır koçanı vs. gibi ürünler maximum % 3 olabilir.( bu kirlilik çöp sasörü
makinesi ile elenerek Mısır üretime temizlenmiş olarak girer )
Nişasta : Asgari 60 ve üzerine Nişasta ölçüsü çıkan Mısır’lar , fabrikamızda teslim alınır. Sadece 1.
Mahsül ve tercihen dalında olmuş ( kurutma görmemiş ) mısırlar teslim alınır. 2. Mahsül
mısırların nişasta seviyesi düşük olacağından ve kurutma ile yapılan nem düşürülmelerinde
yapısal bozulmaya uğrama ihtimali dikkate alınır ve bu tip ürünler satın alınmaz.

2. İşlenmeden önce çok iyi Temizlik :Hava emiş sistemli, Simon tipi çöp sasörü ve Taş Ayırıcı ile detaylı bir temizlik yapılır. Tüm Kırık
taneler ( işlenmemiş üründe kırık taneler önemli bir risk noktasıdır ) içerisindeki taş, toz, toprak,
farklı ürün , sap , koçan v.b. tüm kirlilik temizlenir .Fabrikaya gelen ürünlerde % 3 civarı kirlilik ,
% 5 civarı kırık tane çıkabilmektedir. Bu artıklar Yem Fabrikalarına “Kırık Mısır” olarak
satılmaktadır.

3. Özel sistemle Tavlama ve Dinlendirme:

Tahıl ve Baklagillerin işlenmesinde doğru tavlama ve dinlendirme olmadan bir netice almak
mümkün değildir. Bundan sebeple , ABD’lerinden ithal edilen özel bir sülfaktan malzeme ile
tavlama ve dinlendirme işlemine yapılır . Tavlanan ürün 24 saatten az olmamak üzere ısı yalıtımlı
silolarda dinlenmeye alınır.

4. Pişirme:

Dinlenmiş ürün, ileri teknoloji imal edilmiş, hassas pişirme ve algılama özelliğine sahip Yüksek
Basınçlı Kuru Buharla Pişirme sisteminde , 1 saatten az olmamak üzere pişirilir. Burada buharın
kuru olması, buhar üretimi için kullanılan suyun insan tüketimi kalitesinde su olması mutlak
kuraldır. Pişirme işleminde ürün içindeki zararlı bakteriler ölür. Yüksek sıcaklıkta ve uzun süre
yapılan pişirmeyle sindirilebilirlik, steril olma, yediğinden maximum yararlanma ve neticesinde
de verimlilik artışı bu noktada oluşur. ( Nişastanın Jelatinize olması özelliği )

5. Pişmiş Tanenin Alan genişletilmesi ( Ezme – Flake Etme ) :

Pişirme işleminin süresi ve bitişi otomatik sensörlerle takip edilmektedir.(Bu özellik ile çalışan
ülkemizdeki tek makinedir) Ürünün az pişmesi veya çok pişmesi kaliteyi etkileyen önemli
faktörlerdir. Pişirme sonrası yüksek basınç uygulayan, özel dizayn silindirlerden geçirilen pişmiş
tahıllar , Hayvan sindirim sisteminde en verimli kullanımı için , yüzey genişletilmesine tabi
tutulur. ( Flake etme ) Ürünün doğru pişmesi kadar doğru ezilmesi de önemlidir. 1,5 mm. ve
altında kalınlık ve % 100 ezilme burada sağlanır.

6. Kurutma ve Soğutma:

Buharla Pişirme ve ezilme işleminden sonra ürün Nemli (25 nem) ve sıcak (60 derece)
çıkmaktadır. Flaker’dan çıkan pişmiş ve ezilmiş tahıllar , Özel imal edilmiş Steam Flake kurutma
ve soğutma sistemine girmektedir. Buradaki hassasiyet , ürün kurutulurken nişastasına zarar
vermemektir. Steam Flake Tahıl kurutma-soğutma sistemimiz bu maksat ile özel dizayn üretilmiş
bir sistemdir. Piyasada merdiven altı yapılan ezme üretimlerinde kurutma ve soğutma
olmamasından sebeple ezmeler fermantasyona uğramakta ve buda hayvanlarda şişme, yavru
atma ve farklı hastalıklar olarak ortaya çıkmaktadır.

7. Dinlendirme ve Paketleme:

Ürün kurutma-soğutma sisteminden çıktıktan sonra Dinlendirme silolarına alınır. Nem ve Isı
dengesini otomatik kuran bu silolarda sevkiyata kadar ürün bekletilmektedir. Dökme, Big Bag ve
çuvallı olarak ürün nihai tüketim noktasına sevk edilmektedir.

Sahip olduğumuz Proses , bu teknolojiyi keşfetmiş ABD menşeelidir. Ülkemizde , Flake Tahıl adı
altında , Pişirilme kuralına uyulmadan , ezme gayreti ile üretilmiş Mısır ve Arpa ürünler mevcuttur.
Bu ürünlerle , Firmamız üretimi ürünler arasında , çok önemeli sindirim farkları vardır.

Steam Flake Tahıl Görünümü nasıl olur ;

1. Mısır ve Arpa tanesi , büyük açıklıkta ezilmiştir. Küçük küçük parçacıklar şeklinde ezilme varsa
, kuru ezmedir ve doğru ürün değildir.
2. Mısırın rengi koyulaşmış , arpa renginde siyahlaşma olmuştur. Buharla pişme sonrası 2 tahılda
da görünüm değişir. Bu değişiklikler yoksa doğru ürün değildir.
3. Her 2 ürünün ezilmiş halinde , diş izleri vardır. Buharla pişirşlmiş tahıllar sadece dişleri olan
özel dizayn siliniidrler ile ezilebilir. Düş izi yoksa buharla pişlmemiş demektir ve ürün sadece
kuru bir ezmedir.
4. Elinize aldığınız Flake parça , çok çabuk kırılan değil de , bir esnekliğe sahip olması gerekir.
Bu özelliklerin bir tanesi dahi eksik olsa , aldığınız ürün Sadece Flake Tahıldır ve “Steam
Flake Tahıl” ürününü hayvan beslemesinde yarattığı farkları size sağlamayacaktır.